HURRA FOR EN SIKRERE BARNDOM!

Fyll bassengene og vis med god forskning at barn kan ha det både spennende og sikkert. (Faktaboks funnet av min junior Audun)

#8 #METOO OG OMGIVELSENES UNNFALLENHET

Autoritet, omsorg og uakseptabel atferd handler ikke bare om barn og deres omgivelser og omsorgspersoner. Prinsippene har samme gyldighet i miljøer og relasjoner hvor ulike aldre og maktnivåer møtes – som i politikk, arbeidsliv og lokalmiljø. Og ivaretagende tydelighet er noe som alle kan ha et bidrag til. Det er ett trekk som går igjen…

#5 «STYRKE I STEDET FOR MAKT»

Hvordan kan en utøve autoritet i skolen uten å bli undertrykkende? «Styrke i stedet for makt» er slagordet for implementering av metodikken IVA/NVR (ikke-voldlig autoritet/Non-violent response) i noen skoler i Tyskland basert på Haim Omer’s prinsipper. Styrken det snakkes om kan bestå av flere elementer: Utholdenhet på å holde på skolens grunnleggende prinsipper Tydelighet på verdier…