#5 «STYRKE I STEDET FOR MAKT»

Hvordan kan en utøve autoritet i skolen uten å bli undertrykkende? «Styrke i stedet for makt» er slagordet for implementering av metodikken IVA/NVR (ikke-voldlig autoritet/Non-violent response) i noen skoler i Tyskland basert på Haim Omer’s prinsipper. Styrken det snakkes om kan bestå av flere elementer:

  • Utholdenhet på å holde på skolens grunnleggende prinsipper
  • Tydelighet på verdier og forventninger til alle mennesker i skolemiljøet
  • Kollektivt samhold i staben på skolen som møter utfordringene sammen
  • Allianser med foreldre, instanser utenfor skolen, og positive aktører i skolemiljøet

Denne styrken brukes ikke til å tvinge gjennom lydighet. lenke

Styrken bør brukes til utholdenhet i konstruktiv kulturbygging og motstand mot oppførsel som er uakseptabel.

Det mest uakseptable vil være tyrannisering og handlinger som ødelegger trivsel og læringsmiljø for elevene og de ansatte. Styrken brukes også til å støtte og fremme positive handlinger og gode relasjoner i skolemiljøet og overfor omgivelsene.

Trusler, vold og annen tyrannisering (mobbing og utestenging) hører ikke hjemme i en demokratisk fundert skole. Elevene kan ikke overlates til seg selv i å skape en positiv kultur og stå imot slik undertrykking. De voksne bør bidra gjennom aktiv tilstedeværelse og deltagelse i både de sosiale situasjonene og i lærings-situasjonene. Uten tilstedeværelse blir mange forsøkene på å bygge et skolemiljø talemåter som har liten betydning i hverdagen. På en skolen bør det ikke finnes “voksen-frie” soner, og gode skolebygninger kan gjerne være bygd for oversikt og gjennomsiktighet. En skole skal være et trygt sted å være for elevene, og derfor er det ikke akseptabelt om voksne trues eller presses til å holde seg unna visse områder.

Picture7 (2)Styrken som skolens voksne bygger opp med tydelighet og tilstedeværelse bør ikke brukes slik at enkeltelever eller mindre elevgrupper opplever det som tyranniserende eller undertrykkende. Det henger sammen med menneskerettighetene og det demokratiske prinsippet at også mindretall og minoriteter skal tas hensyn til. Det må være rom for en åpen meningsutveksling om dette i tråd med prinsippet om ytringsfrihet og retten til å få sine synspunkter hørt før formelle beslutninger tas.

Dette arbeidet med enkeltelever og skolemiljø henger sammen med oppdragelsen av barna og omsorgen for dem, og det trengs derfor allianser med foreldrene som støtte for skolens innsats. Men det kan likevel ikke gjøres til foreldrenes ene-ansvar – eller andre instanser – å sørge for at elevene oppfører seg konstruktivt på skolen. Barn og ungdom skal etter hvert lære seg å kontrollere seg selv til beste for både seg selv og omgivelsene deres, og i det trenger de tydelighet fra omgivelsene og støtte til de-eskalering av konflikter og fredelig sameksistens.

Denne kulturbyggingen inngår i skolens læringsmål i forhold til menneskerettigheter, demokratiske prinsipper, konfliktløsning, samfunnsorden og mellom-menneskelige ferdigheter. Det er ikke bare rammer som skal være tilstede for at læring skal kunne skje.

En del av det kollektive samholdet som gir styrke bør være at flere ressurspersoner etablerer et team som kvalifiserer seg spesielt i metodene i IVA/NVR), og kan støtte og veilede de ansatte og gruppene på skolen som har store utfordringer i hverdagen sin. Minst tre personer i et naturlig fagmiljø bør være lært opp og ha kapasitet til å bidra der det er behov for det («Three is the magic number», ref. Patras 2016). Slike støtte systemer skal være åpne, men krever heller ikke kunngjøring, vedtak eller andre formaliteter for å være akseptable.

Pyramiden

Det er ikke tilstrekkelig å ta i bruk spesielle strategier i de vanskeligste enkelt-situasjonene. Det kreves å arbeide systematisk med kulturen og miljøet på hele skolen. Disse brede strategiene fungerer også best når de kommuniseres aktivt om og aktivt involverer alle gruppene i skolemiljøet, samt alle i omgivelsene som kan representere en støtte eller et konstruktivt korrektiv.

Se https://trimehau.wordpress.com/ eller søk på  “autoritet og omsorg” hvis du vil lese mer om IVA/NVR.

 

 

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s