#10 Å møte følelser

Å MØTE FØLELSENE En uakseptabel handling har som regel bakgrunn i utøverens følelser i eller før situasjonen. Når temperaturen er høy og følelsene er sterke er det ikke rom for å snakke så mye om følelser, men å si litt om det som en oppfølger til å ha markert en uakseptabel handling kan bli et…

#9 Konsekvenser og relasjoner

KONSEKVENSER, RELASJONER OG FØLELSER Relasjoner og handlinger er ikke to atskilte verdener – de henger tett sammen. Det er modent for å knytte sammen tilknytningsteori og atferds-teori. Konsekvens-pedagogikk kan gjøre deg blind på ett øye, fordi du ikke ser relasjonsvirkningene av konsekvenser. Når du straffer noe et barn har gjort – eller fratar noe positivt…

#8 #METOO OG OMGIVELSENES UNNFALLENHET

Autoritet, omsorg og uakseptabel atferd handler ikke bare om barn og deres omgivelser og omsorgspersoner. Prinsippene har samme gyldighet i miljøer og relasjoner hvor ulike aldre og maktnivåer møtes – som i politikk, arbeidsliv og lokalmiljø. Og ivaretagende tydelighet er noe som alle kan ha et bidrag til. Det er ett trekk som går igjen…

#5 «STYRKE I STEDET FOR MAKT»

Hvordan kan en utøve autoritet i skolen uten å bli undertrykkende? «Styrke i stedet for makt» er slagordet for implementering av metodikken IVA/NVR (ikke-voldlig autoritet/Non-violent response) i noen skoler i Tyskland basert på Haim Omer’s prinsipper. Styrken det snakkes om kan bestå av flere elementer: Utholdenhet på å holde på skolens grunnleggende prinsipper Tydelighet på verdier…