#8 #METOO OG OMGIVELSENES UNNFALLENHET

Autoritet, omsorg og uakseptabel atferd handler ikke bare om barn og deres omgivelser og omsorgspersoner. Prinsippene har samme gyldighet i miljøer og relasjoner hvor ulike aldre og maktnivåer møtes – som i politikk, arbeidsliv og lokalmiljø. Og ivaretagende tydelighet er noe som alle kan ha et bidrag til. Det er ett trekk som går igjen…

#5 «STYRKE I STEDET FOR MAKT»

Hvordan kan en utøve autoritet i skolen uten å bli undertrykkende? «Styrke i stedet for makt» er slagordet for implementering av metodikken IVA/NVR (ikke-voldlig autoritet/Non-violent response) i noen skoler i Tyskland basert på Haim Omer’s prinsipper. Styrken det snakkes om kan bestå av flere elementer: Utholdenhet på å holde på skolens grunnleggende prinsipper Tydelighet på verdier…

#7 OM UAKSEPTABLE VIRKEMIDLER, FORSONING OG Å SKRU TIDEN TILBAKE

Blogpost #7 Sjuende trinn: I de tidligere blogpostene har jeg skrevet om de første skrittene i Ikke-Voldelig Autoritet: IKKE tvang og lydighet,  tydelighet, nedtrapping av konflikt, bruke tid, skaffe allianse, forvente ansvar og støtte løsninger. Det sjuende skrittet handler om tre metoder for å motstå press og rette opp feil. Å VÆRE ET FORBILDE Noe av…

#6 FORVENTNING OM ANSVAR OG HANDLING (6.skritt)

Blogpost#6 I tidligere blogposter har jeg skrevet om de fem første skrittene: At autoritet IKKE handler om tvang og lydighet, men å bygge relasjoner, at første konkrete handling er tydelighet og å forvente ansvar, at involvering av omgivelsene er nødvendig, og at opptrapping bør unngås.   INTERVENSJONER FOR Å SKAPE LØSNINGER      Grunnholdningen er å…