#7 OM UAKSEPTABLE VIRKEMIDLER, FORSONING OG Å SKRU TIDEN TILBAKE

Blogpost #7 Sjuende trinn: I de tidligere blogpostene har jeg skrevet om de første skrittene i Ikke-Voldelig Autoritet: IKKE tvang og lydighet,  tydelighet, nedtrapping av konflikt, bruke tid, skaffe allianse, forvente ansvar og støtte løsninger. Det sjuende skrittet handler om tre metoder for å motstå press og rette opp feil. Å VÆRE ET FORBILDE Noe av…

#6 FORVENTNING OM ANSVAR OG HANDLING (6.skritt)

Blogpost#6 I tidligere blogposter har jeg skrevet om de fem første skrittene: At autoritet IKKE handler om tvang og lydighet, men å bygge relasjoner, at første konkrete handling er tydelighet og å forvente ansvar, at involvering av omgivelsene er nødvendig, og at opptrapping bør unngås.   INTERVENSJONER FOR Å SKAPE LØSNINGER      Grunnholdningen er å…

#4 OPPTRAPPING OG TILSTEDEVÆRELSE

Blogpost#4 OPPTRAPPING OG TILSTEDEVÆRELSE (4.-5. skritt) I den første blogposten skrev jeg om de første tre skrittene i Ikke-Voldelig Autoritet : At autoritet IKKE handler om tvang og lydighet, men å bygge relasjoner, at første konkrete handling er tydelighet, og at allianse med omgivelsene er nødvendig. De neste to skrittene følger her Fjerde skritt: UNNGÅ OPPTRAPPING…

#3 Autoritet og straff

Blogpost#3 «STRAFF VIRKER; OG DET VISER AUTORITET» Mange tror at dette er sant; jeg hevder det er en myte. Straff signaliserer tro på makt – og ofte følelse av avmakt. Noen ganger stopper barn og unge med noe galt de har gjort etter å ha blitt straffet, men det er en kortslutning å tro at det…