#4 OPPTRAPPING OG TILSTEDEVÆRELSE

Blogpost#4 OPPTRAPPING OG TILSTEDEVÆRELSE (4.-5. skritt) I den første blogposten skrev jeg om de første tre skrittene i Ikke-Voldelig Autoritet : At autoritet IKKE handler om tvang og lydighet, men å bygge relasjoner, at første konkrete handling er tydelighet, og at allianse med omgivelsene er nødvendig. De neste to skrittene følger her Fjerde skritt: UNNGÅ OPPTRAPPING…

#3 Autoritet og straff

Blogpost#3 «STRAFF VIRKER; OG DET VISER AUTORITET» Mange tror at dette er sant; jeg hevder det er en myte. Straff signaliserer tro på makt – og ofte følelse av avmakt. Noen ganger stopper barn og unge med noe galt de har gjort etter å ha blitt straffet, men det er en kortslutning å tro at det…

#1 Autoritet og omsorg – foreldrestiler

Blogpost #1 Hvorfor BÅDE autoritet og omsorg? Jeg må kanskje fortelle litt mer om Diana Baumrind’s fire foreldrestiler. Hennes forskning viser at autoritet i kombinasjon med omsorg – autoritativ omsorg – gir det beste resultatet for barn, mens bruk av autoritet alene – autoritær oppdragelse – gir det dårligste resultatet. Det vi vil utvikle hos…

#2 Autoritet og omsorg i demokratisk kultur

Blogpost #2 Barna våre har bruk for både autoritet og kjærlighet for å vokse og utvikle seg på en god måte for både seg selv og sine omgivelser. Men mange av oss er usikre på hvordan en kan få til begge deler samtidig uten å bli undertrykkende. Autoritet i tillegg til, ikke i stedet for…